Prawo odstąpienia od umowy

Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przez Sklep, w pełni akceptując, że nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (lub poza lokalem przedsiębiorstwa) w odniesieniu do zakupu E-BOOK. Powyższa zgoda ma charakter dobrowolny, ale jej brak skutkuje niemożliwością zrealizowania zamówienia.

Scroll to Top